keskiviikko 20. lokakuuta 2010

Puhetta ruuasta

Keskiviikko 20.10.2010

Ruoka on tänään ajankohtainen aihe. Kirkon ulkomaanapu järjestää seminaarin ruuan riittävyydestä maailmassa ja täysistunnossa on käsittelyssä valtionneuvoston suokaselonteko.

Lähtökohdat näihin tilaisuuksiin ovat varsin erilaiset. Globaalisti ei pystytä saavuttamaan YK:n vuosituhattavoitetta puolittaa nälkäänäkevien määrä vuoteen 2015 mennessä. Tämän hetken arvion mukaan nälästä kärsiviä on lähes miljardi ihmistä. Seminaarissa pyritään hahmottamaan keinoja asian korjaamiseksi.

Suomalaisessa ruokapolitiikassa on nostettu kuluttajalähtöisyys lähtökohdaksi. Ruuan on oltava terveellistä ja turvallista. Selonteossa korostetaan lähellä tuotetun, paikallisen ruuan ja luomuruuan merkitystä. Tämä on tärkeää myös ruoka-alan kehituksen näkökulmasta. Pk-yritysten mahdollisuudet kasvavat ja valinnanmahdollisuuksia voidaan lisätä.

Hyvää keskiviikkoa kaikille.

Ulla